165 – Zniweczenie planów

Dni moje przeminęły; myśli moje rozerwane są, to jest, zamysły serca mego.
Ijoba 17:11

Plany me zniweczone,
Niechaj tak będzie, Panie.
Twą mądrością, miłością wiedzione
Twych zamiarów spełnianie.
Niech me biedne serce odczuje
Twego planu blaski,
Niechaj w życiu ślady znajduje
Twej darmo danej łaski.

Plany me zniweczone,
Niechaj tak będzie, Panie
Wyższe są drogi Twoje,
Ty wiesz, co się stanie.
Sławię Cię, choć może się zdarzyć,
Że przerwiesz zamiary moje,
Lecz mogę już dziś zauważyć:
Najlepsze są wola i zamiary Twoje.