302 – Zawsze odczuwam

Zawsze odczuwam czyjąś Obecność
Niewidzialną dla mego wzroku,
Która słyszy każde me słowo
I widzi mnie na każdym kroku.

Próbuje dojrzeć, czy z mocą
Prawdy Jestestwo moje się nie rozmija,
I pragnie ujrzeć, jak jej obraz
W mym sercu się pięknie rozwija.