144 – Wystarczająca siła

Ach, nie pytaj, jak znieść zdołam
Brzemię jutrzejszego dnia?
Starczy troska, czy dziś podołam,
Czy teraz ujdę mocy zła?
Bo Bóg zawsze to nam da,
Co niezbędne każdego dnia.