27 – Wydaje mi się…

Wydaje mi się, dziś wiem już o tym,
Iż ból i próba, smutek i troska
Przez dłoń niewidzialną dzierżonym są dłutem,
Czyniącym wspaniałą naszą postać.