105 – Właśnie dzisiaj

Panie, o jutro i potrzeby jego modłów nie zanoszę;
Dziś od grzechu zachowaj, o dziś tylko proszę.
Pozwól pilnie pracować, modlić się właściwie;
Pozwól dziś dobre czyny i słowa zachować szczęśliwie.
W posłuszeństwie, nie swej woli słuchać chcę, lecz Ciebie;
Pozwól bym już dziś w ofierze umiał złożyć siebie.
Nie daj mi wyrzec złego ni zbędnego słowa;
Pozwól dziś na ustach Twą pieczęć zachować.
O jutro więc i potrzeby jego modłów nie zanoszę,
Dziś mnie prowadź i zachowaj, Panie, o dziś tylko proszę.