95 – W rękach Twoich

Ps. 31:16

Ojcze, wiem, że jest mi wydzielone
Życie moje całe,
I nie boję się zmian w nim oglądać,
Wielkie są czy małe,
Ale proszę, Panie, aby rozum mój
Tobie gotów był dać chwałę.
Proszę też o miłość pełną wdzięczności,
O ciągłe mądre czuwanie,
By przyjąć zadowolonych z radością,
By otrzeć łzy płaczącym, Panie.
I o serce proszę sobą niezajęte,
By drugim nieść bólu uśmierzanie.

Woli niecierpliwej nie pragnę,
Niosącej życia rozchwianie,
Szukającej przede wszystkim wielkich spraw,
Patrzącej tylko na tajemnicy rozwiązanie.
Chcę, abyś czynił ze mną, jak z dzieckiem,
Kierując tam, dokąd mam iść, Panie.

Proszę Cię o siłę na każdy dzień,
Nikomu, kto prosi, odmówione nie będzie.
Proszę o rozum, który o życie stara się przyszłe,
Który miejsce przy Tobie, Panie, zdobędzie.
Zadowolę się maleńkim miejscem,
Jeśli tylko Ty uwielbiony przy mnie będziesz.