49 – Ufaj w Panu

Ps. 52:8,9

Powierz siebie Jezusowi,
Gdyś świadomy grzechu swego,
Tego wielkiego ciężaru
I potężnej mocy jego.
Wtedy jest pora, aby za tobą
Mówiła ofiara Chrystusa.
Wtedy jest czas, by śpiewać całym sobą
Za mnie wylana krew Jezusa.

Powierz siebie Jezusowi,
Gdy twa wiara źle się miewa,
I nie możesz zwrócić się tam,
Gdzie najbardziej ci potrzeba.
Wtedy jest pora na dostrzeganie,
Że to On pierwszy przyszedł do ciebie;
Wtedy jest czas na pieśni śpiewanie:
Uleczył mnie Jezus, który jest w niebie.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy do grzechu jesteś kuszony
Złym słowem, spojrzeniem gniewnym
Lub w swych myślach rozgoryczony.
Wtedy jest pora na twe życzenie,
By się za ciebie Pan w walce stawił.
Wtedy jest czas na twe śpiewanie:
Pan mój na pewno mnie wybawi.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy troski masz dzień w dzień,
A z drobnostek wszystkich twoich
Spływa smutku wielki cień.
Wtedy jest pora, aby uchwycić
Mistrza chodzącego po morzu dłonie,
Wtedy jest pora, aby zanucić:
On tylko może mnie darzyć pokojem.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy prawdy zrozumieć nie możesz,
Gdy błędem, walką jest zasłaniana
I trudno dostrzec w niej światło Boże.
Wtedy jest pora, aby się zwrócić
Do Pana, by drogę twoją prostował.
Wtedy jest czas, aby zanucić:
Pan światłem, będzie mną kierował.

Powierz siebie Jezusowi
W jasne i szczęśliwe dni,
Gdy w radości swojej trwasz,
Kiedy czyny twe chwalone.
Wtedy właśnie czas się skryć,
Ukryć w cieniu skrzydeł Jego.
Wtedy wzniosłą pieśń czas wznieść:
Królowi królów, chwała cześć.

Powierz siebie Jezusowi,
Gdy ból twój bardzo uciążliwy,
Gdy głowa, ręce omdlewają
I dalszy trud jest niemożliwy.
Wtedy jest pora, by wreszcie spocząć
Na piersi ukochanego Mistrza.
Wtedy jest czas, aby pieśń zacząć:
W Zbawcy spoczynek i w Zbawcy cisza.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy ból szarpie, a w próbie musisz zostać
I do modlitwy sił ci brak,
Jedyną myślą, jak próbie sprostać.
Wtedy jest pora na odpocznienie
W tej doskonałej Pańskiej miłości;
Wtedy jest czas na zaśpiewanie:
On myśli o mnie i o mnie się troszczy.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy nadejdą dni twej słabości,
Kiedy potrafisz trwać jedynie
W całkowitej swej bezradności.
Wtedy jest pora, by udowodnić,
Że w tobie Jego wielka siła.
Wtedy jest czas, aby zaśpiewać:
Wystarcza mi Jego łaska miła.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy cię troska przepełnia
O tych, których nasza nadzieja
Błogosławiona nie napełnia.
Wtedy jest pora na zaufanie,
Że Pan twój do siebie ich przywiedzie.
Wtedy jest czas na zaśpiewanie,
Że Pan miłuje ich oraz ciebie.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy twoi bliscy odchodzą,
Kiedy życie wydaje się samotne
I tylko ciemności drogą twą chodzą.
Wtedy jest pora, aby się oddać
Bez reszty Bożej wspaniałej woli.
Wtedy jest czas, aby zaśpiewać:
Zbawcę mam również podczas niedoli.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy cię serce i ciało zawodzi
I otrzymujesz powołanie,
By ciemną doliną śmierci chodzić.
Wtedy jest pora na powiedzenie,
Nie zaznam strachu, chociaż tu ciemno.
Wtedy jest czas na pieśń bezcenną:
Wierzę Ci, Panie, że jesteś ze mną.

Powierz siebie Jezusowi,
Kiedy duch twój pragnie stąd uciec,
Uwolnić się od ziemskiego cienia,
Do doskonałej dążąc światłości.
Wtedy zawołania nadchodzi pora :
Chrystus zrobił dla mnie wszystko!
Wtedy właśnie zaśpiewać się godzi:
Chrystus daje zwycięstwo!