231 – Światłość, która bije…

Światłość, która bije od góry Syjon ,
Oświeci całą ziemię,
A król, który w Salem włada,
Podbije każde plemię.