135 – Są prawdy wielkie

Są prawdy wielkie, co lśniące wznoszą namioty
Poza naszymi murami, choć ledwie widziane
O szarym świcie, lecz będą znane,
Gdy światła jasność dzień sprawi złoty.