180 – Pewnego dnia

Pewnego dnia wątpliwości, tajemnice wszystkie
Będą wyjaśnione,
A czarne chmury nad głowami, dalekie i bliskie
Będą rozproszone.

Pewnego dnia to, co zdaje się teraz karaniem,
Cierpieniem lub stratą,
Okaże się Bożym o nas staraniem, stanie się
Naszym zyskiem, zapłatą.

Pewnego dnia odpoczną nasze stopy zmęczone
W zadowoleniu miłym.
Zrozumiemy, że życie było błogosławione
Tym, co Bóg nam zsyłał.

I patrząc wstecz okiem jasnym, czystym
Na życia bieg nietrwały,
Przyjemnie zdziwieni ujrzymy przejrzysty
Plan Boży doskonały.

A wiedząc, że droga przebyta, którą już znamy,
Drogą była Boga samego,
Wtedy i cele Jego mądre poznamy.
Pewnego dnia, dnia pewnego.