28 – Panie, oto siebie przynoszę

Panie, oto dzisiaj siebie przynoszę,
To wszystko, co może ofiarą mą być,
I tylko to jedno mam w sercu pragnienie,
By odtąd dla Ciebie już zawsze żyć.

Twoją tylko wolę chcę czynić,
Wstyd i stratę potrafię znieść,
Wszystko zniosę, jeśli pozwolisz,
Imieniu Twemu oddawać cześć.

Odtąd dla Ciebie wszystkie me siły
W codziennej służbie chcę zużyć,
Me ręce, nogi, siły, me usta,
Jak zechcesz, Panie, tak będę Ci służyć.

Panie, jedną modlitwę wciąż mam,
Że Ty większą miarę łaski mi dasz,
Bym wiarą za Tobą mógł kroczyć wciąż,
Aż ujrzę w końcu twoją twarz.