175 – Panie Jezu

Panie Jezu, bądź dla mnie miłością
I żywą, jasną rzeczywistością!
Bardziej widzialny dla oczu wiary,
Niż wielkie morza, góry i skały.
Droższy nad skarby całego świata
I milszy nad przyjaźń drogiego brata.