255 – Ów rok, co przed nami

Stojąc na progu właśnie zaczętego roku
Spotykamy się z pociechą, bez lęku i mroku,
Ze słowami przez Ojca wypowiadanymi
Głosem czułym, wiernym, będąc radosnymi.
Bez obaw więc, dzieci dnia tego, do przodu jedynie,
Bo Słowo Boże nigdy, nigdy nie przeminie!

Ja, Pan, jestem z wami, więc się nie lękajcie.
Pomogę wam i wzmocnię was, serc nie zatrważajcie.
Tak, podtrzymam was mą własną prawicą,
Powołani, wybrani przed moim staniecie obliczem.
Bez obaw więc, dzieci dnia tego, do przodu jedynie,
Bo Słowo Boże nigdy, nigdy nie przeminie!

Na rok, co przed nami, dobre zaopatrzenie:
Dla biednych, w potrzebie, żywych wód strumienie,
Dla smutnych, w żałobie, Jego łaska niezmierzona,
Dla słabych, omdlałych, pomoc nieograniczona.
Bez obaw więc, dzieci dnia tego, do przodu jedynie,
Bo Słowo Boże nigdy, nigdy nie przeminie!

On nas nie opuści, nie zawiedzie, On nie kłamie.
Przymierza swego wiecznego On nigdy nie złamie.
Wierzcie Jego obietnicy, On strzeże waszego kroku.
Czegóż się lękać? Bóg wszystkim dla nas w nowym roku.
Bez obaw więc, dzieci dnia tego, do przodu jedynie,
Bo Słowo Boże nigdy, nigdy nie przeminie!