85 – Oto moja wola wobec ciebie

Tylko usłyszeć Mistrza słowa:
Oto moja wola wobec ciebie.
I w ciemność nocy płynie mowa:
Oto Jego wola wobec mnie.

Tylko na wąskiej drodze trwać,
Mimo że czasem będzie bolało,
Tylko iść za Nim każdego dnia,
A wszystko dobrze będzie się działo.

Tylko cierpienie znosić z radością,
Które każdego dnia mi zsyła.
Tylko wstyd znieść z cierpliwością
I ufać Mu, w Nim moja siła.

Tylko usłyszeć, gdy dzień się ciągnie:
Oto moja wola wobec ciebie,
A gdy poznam Jego wolę wobec mnie,
Wtedy moja wiara i miłość wzrośnie.

Tylko usłyszeć, gdy prace się skończyły:
Oto moja wola wobec ciebie,
Wiara, cierpliwość i miłość zwyciężyły,
Zasiądź na tronie – oto nagroda w niebie.