207 – Oto dzień się przybliżył

Pielgrzymie biedny i bez sił, nie rzucaj drogi, bliski dzień!
Strudzony jesteś, prawda, promień dnia rozproszy każdej chmury cień.
Wytrzymaj jeszcze, spoczynku czekaj,
Nie zaśnij strudzony tym, żeś nie zwlekał.

Noc życia – marność, lecz oto, patrz: nadchodzi twój czekany dzień!
Oddal od siebie srogi lęk, przeminie każdy ziemski cień.
Już wkrótce zdobędziesz szczyty wysokich gór.
Hymn radości i pokoju wzniesie świata chór.

Radosna nadzieja – niech motto twe brzmi – bo bliski dzień!
O, jakież łaski poznasz tam, więc raduj się, uśmiechaj się!
Przepasz swe biodra, sandały wiąż u nóg,
Choć droga trudna i ciemna, jej koniec uczci Bóg.