24 – Ofiaruję ci, Panie

Wszystkie serca uderzenia – są Twoje,
Twoje też ludzkie sprawy moje,
Wszelka radość i cierpienia,
Woli przejaw każdy i myślenia.
         Boże mój błogosławiony!
Wszelki strach mój i nadzieję,
Każdy uśmiech i westchnienie,
Każdy hymn i pieśni me,
.          Laudamus Te.

Weź je wszystkie, święty Panie,
Zwiąż je sznurem tajnym Twym.
Niech dla chwały Twej się stanie, to żem żył.
         O uwielbiony!
Niech Twe Słowo je pomnoży,
Wzmocnij, poświęć, Panie, ożyw
.          W doskonałej Swej miłości,
.          W której Tyś niedościgniony!