61 – Odwagi duszo ma!

Oby nic cię nie drażniło, nie martwiło
Ani zbytnio rozżaliło.
.                    Znoś niedolę.

Właściwe jest każde Boże zarządzenie,
Naucz się znajdować w nim zadowolenie,
                   Jego wolę.

Czemuż oczy twe miałby przesłonić smutku cień
Lub troska o jutrzejszy dzień,
.                    Serce moje?

Z troską najszczerszą On na wszystko patrzy,
Otrzymasz swój dział, bo On zaznaczy
                   Miejsce twoje.

Bądź niewzruszony, porzuć wahanie,
O ziemskie zaszczyty porzuć staranie.
                   Odpoczywaj.

Ty wiesz, że wola Boża na ziemi i w niebie
Dla wszystkich stworzeń – przeto i dla ciebie
.                    Najlepsza bywa.