112 – Modlitwa

Niebiański Ojcze, Święty Panie!
Niechaj Twa wola w nas się stanie,
By serca nasze Tobie poddane,
A drogi własne nie były szukane.
Miłujący Zbawco, będziemy
Do Ciebie podobni, żyć chcemy
Wolni od pychy i własnych pragnień,
Będąc trawieni świętym ogniem.

Jezu, Mistrzu! My chcemy znosić
Cierpienia Twe, gorąco prosić:
Pomóż nam Ciebie naśladować,
Krzyż, chociaż ciężki, nieść próbować.
Boską napełnij nas miłością,
Duchem i z niebios Twą mądrością,
Abyśmy wciąż cierpliwie trwali
I w obietnicach Twych ufali.

Broń swoich świętych, dobry Panie!
Gdy czuwasz, nic złego im się nie stanie,
Z dniem każdym zwiększaj ich wiarę w boju
I w doskonałym zachowaj pokoju.
Pocieszaj, wzmacniaj, kieruj, błogosław,
Prowadź przez puszczę, samych nie zostaw.
A kiedy czas Twój właściwy nadejdzie,
Zbierz ich – niech każdy w domu się znajdzie.