102 – Módl się i czuwaj

Chrześcijaninie, nie szukaj spoczynku,
Zbawca łaskawy pomoc ci podsuwa:
Jesteś wśród wrogów, chcą pojedynków,
Módl się i czuwaj.

Łączą szeregi moce i zwierzchności,
Wróg niebezpiecznie się do ciebie przysuwa.
Strzeż wszystkich swych godzin, bądź pełen pilności,
Módl się i czuwaj.

Otocz się wspaniałą niebiańską zbroją,
Noś ją zawsze, dniem i nocą na siebie wsuwaj,
On złośnik urządza zasadzkę swoją,
Módl się i czuwaj.

Słuchaj Pana! Najważniejsza Jego mowa.
Chcesz być Mu posłusznym, więc słuchaj.
Noś zawsze w sercu Jego mądre słowa:
Módl się i czuwaj.

Czuwaj, jak gdyby tylko od tego
Zależało twoje dziś i pomocy wzywaj,
Módl się, byś pomoc otrzymał od Niego,
Módl się i czuwaj.