58 – Mocna i słodka mego Ojca troska

1 Piotra 5: 7

Mocna i słodka mego Ojca troska.
Słowa te jak muzyka, jak w powietrzu piosnka,
To na szept mej modlitwy odpowiedź Boska:
         On troszczy się o ciebie.

Myśl ta niesie ze sobą zdziwienie wielkie,
Gdy troski me wszystkie właściwie niewielkie.
Do tej prawdy lgnie wiara i uczucie wszelkie:
.          On troszczy się o mnie.

Zachowaj mnie, Boże, na zawsze w swej miłości,
Ojcze drogi, który czuwasz z wysokości,
Pozwól mi się cieszyć z Twojej łaskawości
.          I Twej troski o mnie.

Nie odrzucaj mnie z powodu grzechu mego,
Lecz czyń ze mnie człowieka prawego
I naucz, jak zdobyć dar uśmiechu Twego,
.          Który troszczysz się o mnie.

I nadal w złocistej letniej porze,
A także w wietrze, w śnieżycy na dworze
Miłuj mnie zawsze, mój najdroższy Boże,
         I daj odczuć Twą troskę o mnie.

Ja troski swe odrzucę, na bok je odłożę
I jak ciężkie brzemię z pleców swoich złożę.
U stóp Twych w modlitwie z pokorą położę
.          I zaufam Tobie.

Nic nie może zranić mnie, obce mi cienie,
Żadne też zło nie dotknie mych bliskich i mnie,
Skoro Ty z Boską czułością tak nieustannie
.          Troszczysz się o mnie.