169 – Kuszony i wypróbowany

Czas pokus i prób, gdy ktoś doświadczany,
Ognistym, dotkliwym i gniewnym jest zwany.
Lecz ogień ten daremny, gdyż Pan zachowa,
Jehowa na wieki będzie panować.
W czas pokus i prób masz Pana u boku,
On cię zachowa od złego kroku.
W czas pokus i prób u boku Ktoś twego.
Nie próżna jest ufność dziecka Bożego.
On broni i zbawia, do końca miłuje,
Jak nasz przyjaciel Mistrz postępuje.
W czas prób, cokolwiek dzieci Jego spotkają,
Tajemne schronienie u Ojca wciąż mają.
I w cieniu skrzydeł Króla wieczności
Wciąż ufać mogą i śpiewać z radości.
W czas pokus i prób Pan czuwać będzie,
Twój Zbawca, Strażnik, Przewodnik przybędzie.
Twa tarcza i miecz twój, bogaty to stan.
Dość słudze, gdy będzie, jak jego Pan.
W czas pokus i prób, gdy Zbawca umierał,
Do cierpień lud Swój, do rządów wybierał.
Jeśli więc niesiesz krzyż, nagrodzi koroną
I chwałę na wieki będziesz miał zapewnioną.