29 – Komu służyć będziecie?

Jana 19:12,13

Przyjaciółmi cezara czy raczej Jezusa?
Oto jest ważne na dziś pytanie.
Przyjaciele cezara! Przyjaciele Jezusa!
Niech każdy bez zwłoki na swym miejscu stanie.
Kto ludzkie na względzie mieć będzie zakazy,
Przyjaźń cezara sobie zaskarbi.
Kto nakaz Ojca wypełnić się waży,
Pogardy zazna, żyć będzie w hańbie.

Przyjaciele cezara! Przyjaciele Jezusa!
Podnieście swe głowy, swój wybór pokażcie.
Nikt służyć dwóm panom nie zmusza
Ni wrogich sztandarów trzymać na maszcie.
Dla nas Jezus jest drogocenny,
Dla Niego każdy wszystko poświęci.
Uśmiech Jezusa jest bardziej cenny
Od pochwał świata, jego pamięci.

Wolni od cezara , przyjaciele Jezusa!
W szeregu stańcie, nic się nie bójcie!
Miłość najlepiej wzrasta w pokusach.
Pan jest już blisko, odważnie stójcie!
Idźcie wciąż dalej, wyznając to Imię,
Korony wijąc Jemu na skroń.
A ręce Jego niezłomne w czynie
Wzniesione po to, by zbawczą dać dłoń.

Byliśmy dotąd w mocy cezara,
Dziś przyjaźń nasza do Pana należy.
Czyż zadowoli nas przyjaźń rywala,
Gdy Oblubieniec w dalekiej rubieży ?
Nie! Dzięki łasce Pana oddamy
Cezara sprawy, cezara troskom.
Dla Boga naszego natomiast mamy
Modlitwę, chwałę i cześć synowską.