194 – Jeszcze tylko krótka chwila

Jeszcze tylko krótką chwilę iść trzeba nogom umęczonym.
Jeszcze tylko krótką chwilę czoło stawiać muszę burzom nasilonym.
Jeszcze tylko krótką chwilę kroczyć muszę drogą cierniową.
Jeszcze tylko krótka chwila i dnia doskonałego pójdziemy drogą nową.

Jeszcze tylko krótką chwilę trzeba prawdę dalej szerzyć.
Jeszcze tylko krótką chwilę trzeba o Bogu świadczyć i wierzyć.
Jeszcze tylko krótką chwilę, czas przecież tak szybko ucieka.
Jeszcze tylko krótka chwila, a przeszłością się stanie smutków rzeka.

Jeszcze tylko krótka chwila, więc dążmy ku doskonałości.
Jeszcze tylko krótka chwila i odpoczniemy w szczęśliwości.
Jeszcze tylko krótka chwila. O, cóż to za słowa wspaniałe.
Jeszcze tylko krótka chwila i szczęście nadejdzie doskonałe.

Jeszcze tyko krótka chwila, a śmierć i zło będą zniszczone.
Jeszcze tylko krótka chwila, a ból i łzy w radość będą przemienione.
Jeszcze tylko krótka chwila i będziemy nad kryształowym morzem.
Jeszcze tylko krótka chwila i z Tobą zamieszkamy, Boże.

Jeszcze tylko krótka chwila. O, Panie, przyjdź Królestwo Twoje.
Jeszcze tylko krótka chwila, lud Twój tęskni za wiecznym pokojem.
Jeszcze tylko krótka chwila, niech to piękne miasto zobaczą me oczy.
Jeszcze tylko krótka chwila, przyjdź i połóż koniec tej ciemnej nocy.