203 – Jeszcze chwilka

Jeszcze chwila, a skończy się nasze bojowanie,
Jeszcze chwila, a otarte będą nasze łzy,
Jeszcze chwila, a Twoja moc, Panie,
Ciemność naszą zmieni w radosne dni.

Jeszcze chwila, a smutki i życia zawiłość
Należeć będą do wspomnień przeszłości.
Jeszcze chwila, a ta, która nas szukała, miłość,
Zmieni nasz płacz w niebiańską pieśń radości.

Jeszcze chwila! Oto się już przybliża
Jaśniejszy świt dnia chwalebnego.
Błogosławiony Zbawco, daj nam zrozumienie,
Kieruj nami i prowadź do dnia nadchodzącego.

Jeszcze chwila! O, błogosławione oczekiwanie!
O siłę prosimy, aby biec w cierpliwości.
Już się przybliża nasze połączenie z Tobą, Panie,
Nasze serca radośnie biją czekając tej przyszłości.