272 – Jakże szybcy…

Jakże szybcy w działaniu są ludzie,
Którym Bóg nie śle Swego orędzia.
Jakże ciche, niespieszne, ostrożne
Są wybrane przez Niego narzędzia.