222 – Czyny, nie słowa

Ci robią najmniej,
Którzy najwięcej mówią,
A ich dobre plany
Są tym jedynie, czym się chlubią.
Niechaj słów będzie niewiele.

Najwięcej robią ci,
W których życiu gości
Wypróbowana pieczęć
Sprawiedliwości,
Bowiem prawda nie w słowie, lecz w dziele.