79 – Czy to dla mnie?

Czy to dla mnie, Zbawco drogi,
Twoja chwała, odpocznienie?
Dla biednego, skromnego sługi
Wielkie Twe błogosławienie?

Czy dla mnie oglądanie Ciebie
W Twej wspaniałej chwale,
Oglądanie w bezgranicznym zachwycie
Oblicza Twego już stale?

Czy dla mnie słuchanie głosu Twego,
Ukochanego głosu miłości, Słodkiej muzyki jego,
Budzącej we mnie uczucie radości?

I najprawdziwsze zadowolenie
Serce me wielkim napełnia spokojem,
Rodząc w nim wielkie marzenie,
Że Ciebie oglądać, to przyszłość moja.

Oglądać Cię w Twojej piękności,
Oglądać Ciebie twarzą w twarz,
Oglądać Cię w Twej doskonałości,
Gdy spocząć w swych objęciach dasz.