176 – Cierpliwość

Purpurowe grona muszą być rozgniecione,
By wino z nich powstało słodkie, czerwone.
Piec musi być bardzo rozpalony,
By kruszec był należycie oczyszczony.
Tarcza szlifierska ścierać musi okrutnie,
Aby klejnot światło mógł wysłać w dal.
Aby miecz jaśniał pełnym blaskiem,
Polerować należy również stal.

Jakże więc ty owoce ducha
Zdobyć chcesz, biedne serce moje?
Czyż nie przez pokorne poddanie się ręce,
Która rani, by szczęśliwe było życie twoje?
Trwaj, zatem cierpliwie, póki ogień
Nie strawi całego ziemskiego brudu.
Nie możesz mieć nadziei otrzymania nagrody,
Jeśli wzbraniasz się krzyża i jego trudu.