12 – Chrystus – wszystko we wszystkim

W Chrystusie zupełność się mieści wszelaka,
Co dla grzesznego potrzebna człowieka.
W nim pokój znajdą ciężko zranieni,
Smutek skruszonych w radość się zmieni.
I miłość znajdą, z której przebaczenie,
I łaskę troski leczącą i drżenie,
Współczucie, w którym się serce rozpływa,
I prawdę, co radość wieczną odkrywa.
Szczęśliwy, kto w służbie u Niego kroczy,
Bo ci, którzy łask Jego szukają, pomocy,
Ci głos Jego znają, są w Jego schronieniu.
Ich śmiech i radość w Jego imieniu,
Bo ich wyzwolił z grzechów skażenia.
Wszystko im daje w celu zbawienia:
W potrzebie jest skarbem, ostoją w niedoli,
Gdy słabi – siłą, świtem w melancholii,
Samotnym – gościem, wśród wrogów – obroną,
Spoczynkiem po boju, w czas burzy ochroną,
W niewoli – wolnością, ulgą w cierpieniu,
Chwałą i zyskiem w każdym życia mgnieniu.