111 – Bądź wola Twoja

Panie mój, niech się dzieje wola Twoja, nie moja.
Cokolwiek miłość Twoja dla mnie uczyni,
Czy powiedzie wzdłuż morza, czy przez piaski pustyni,
Bądź wola Twoja.

O, niech się dzieje we mnie wola Twoja,
Czy będzie to dla mnie dzieło żniwa,
W cichości cierpienia, czy praca na innych niwach,
Bądź wola Twoja.

Ojcze mój, niech się dzieje wola Twoja.
Chwalić Cię będę, jeśli słodycz w kielichu moim,
Lecz jeśli gorycz, nie cofnę się przed wyborem Twoim,
Bądź wola Twoja.

Już zawsze niech się dzieje wola Twoja.
Nie będę wybierać, zostawię to w ręku Boga,
Nieważne, krótka czy długa ma droga,
Bądź wola Twoja.