123 – Bądź czujny

Nie zwlekaj tedy, gdyś z Bożych ludzi,
Zrzuć ciężar wszelki, który cię trudzi,
Bądź mądry, odważny, odrzuć grzech, ziemski brud,
Byś z Oblubieńcem, gdzie pragniesz, wejść mógł.
Czuwaj i módl się!

Słuchajcie, przyszedłem – zawołał głos znany.
On wzywa do domu, który obiecany.
On każe wznieść się ponad doliny,
By spotkać w górze królewskie drużyny.
Możesz to uczynić!

Tłum nieprzyjaciół z bliska, z daleka,
Świat grzeszny za tobą, przed tobą grób czeka.
Uciec nie możesz, masz wroga pokonać,
Nim słońce twoje spoczynku dokona.
Musisz więc walczyć!

Włóż swoją zbroję, z wrogiem się potykaj,
Niebiańskim mieczem uderz w przeciwnika.
Idź naprzód ciągle, gorliwie tocz boje,
Aż słowa usłyszysz:
Zwycięstwo jest twoje!