36 Armia Gedeona

Policzcie miecze, które przybyły.
Panie, tysiące do boju gotowe.
Słuchajcie, wśród nich także się skryły
Serca i ręce, co nie są gotowe.
Jeśli więc komu nie płonie dusza,
Niech namiot bierze, do domu rusza.

Policzcie miecze, które zostały.
Panie, ich setki gotowe do drogi.
I tak zbyt wielu, by się ziściły
Plany zwycięstwa nad naszym wrogiem.
Do brzegu prowadź ich w tej chwili,
Aby wód Mara się napili.

Panie, nieliczne nasze szeregi.
Zastępów wroga siła straszy.
Cóż sprawić mogą naszych zabiegi?
Gdy dotrze głos mój do uszu waszych,
Zadmijcie w trąby! Wznieście pochodnie!
Wróg zniknie z oczu wam niezawodnie.