261 – 261 Amen

Niech tak się stanie! Modlitwa Pana
Na ustach naszych żyje, brzmi w sercach!
Niech tak się stanie! Tak cześć ma być oddana.
Stwórca nasz wielki– dziękujmy w pieśniach,
Płynących z serca, w świątyniach wśród lasów.
Z siebie wylewajcie – Niech tak się stanie!
Jak winorośl deszczu ożywcze spija zapasy,
Tak serce Jego przepisy chłonie. Starczy wołanie,
By dowód wiary dać: Amen! Niech tak się stanie.
Ono zawiera nasze przyzwolenie i w sobie nosi
Pieczęć prawdy, jak skrzydłem modlitwy unosi,
Kierując głosy milionów, nie na próżno słane
Do Boga tronu, przez serafinów niesione,
By zatwierdzić w niebie wspaniałe wygrane!