41-60

41  Bóg zna
42  Właściwa była droga
43  On mnie prowadzi
44  Pieśń do chrztu
45  Odejść czy zostać
46  Jeden bochen chleba
47  Aż On przyjdzie
48  Dlaczego czekasz
49  Ufaj w Panu
50  Ufaj mu bardziej
51  Nasz łuk obietnicy
52  Korzystaj z wzoru
53  O małowierni
54  Łódź moja niesiona …
55  Doskonała ufność
56  Gdybym mógł wiedzieć
57  Przyprowadzenie stada do domu
58  Mocna i słodka mego Ojca troska
59  Pan jest pasterzem moim
60  Miej wiarę w Boga

<<<poprzednie następne>>>