30 września

Manna

Miłość Chrystusowa przyciska nas – 2 Kor. 5:14

      Zdefiniowanie miłości wydaje się niemożliwe; w najlepszym razie możemy opisać jej działanie. Ci, którzy posiadają taką miłość, są w stanie ją ocenić, ale nie potrafią jej wytłumaczyć – jest z Boga, jest Boskim podobieństwem w sercu, słowie, postępowaniu i myślach, nadzorując wszystkie ludzkie przymioty i starając się w pełni je kontrolować. Jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy w Jego szkole, a wielką lekcją, której On codziennie nas uczy, jest lekcja miłości. Musimy się jej w pełni nauczyć, jeśli chcemy dotrzeć do mety i otrzymać nagrodę naszego powołania w jej wszystkich różnych zarysach i odgałęzieniach. Miłość przenika i ogarnia wszystkie słowa, myśli i czyny naszego codziennego życia. Wyrażają to słowa poety:
            „Światło piękno kolorów odkrywa,
            miłość olśniewa działanie łask”.
      (R 3150)

      Przez miłość Chrystusową możemy rozumieć trzy rzeczy:
      (1) miłość, jaką nasz Pan Jezus ma w Swoim sercu; (2) miłość, jaką my mamy w swoim sercu do Niego; (3) miłość, jaką mamy w swoim sercu, podobną do tej, którą On ma w Swoim sercu. Do powyższego tekstu odnoszą się ostatnie dwa znaczenia. Nasza miłość do Chrystusa pobudza nas do działania i cierpienia. Miłując Go, zachowujemy Jego nauki. Miłość Chrystusowa do Boga, Jezusa, braci, świata i naszych nieprzyjaciół pobudza nasze postępowanie w jeszcze pełniejszym znaczeniu. Naprawdę piękne jest serce, w którym niepodzielnie panuje taka miłość! Naprawdę bogate i wyborne są błogosławieństwa, jakie takie serce otrzymuje i udziela na chwałę Boga!

      Równoległe cytaty: Jana 14:15,21,23,28; 15:9; Rzym. 5:5; 8:28; 1 Kor. 8:3; Gal. 5:6,22; Efez. 3:17-19; Filip. 1:9; Kol. 3:14; 2 Tes. 3:5; Żyd. 6:10; 1 Jana 2:5,15; 3:16-18; 4:12,16-21; 5:1-3; 2 Jana 6.

      Pieśni: 165, 166, 201, 95, 198, 196, 113.
      Wiersze brzasku: (212) Mój piękny sekret.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4836
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Do czego przyciskała mnie miłość Chrystusowa w tym tygodniu? Jak? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>