25 września

Manna

Który się nam stał mądrością od Boga, i sprawiedliwością [usprawiedliwieniem], i uświęceniem, i odkupieniem [wyzwoleniem] – 1 Kor. 1:30

      Ten, który nas odkupił, czyli kupił przez ofiarę własnego życia, jako nasz Prorok i Nauczyciel, za pośrednictwem Swojej Ewangelii, daje nam mądrość, byśmy mogli ujrzeć nasz upadły stan oraz Jego jako naszego Pomocnika. Jako nasz Kapłan, On najpierw nas usprawiedliwia, potem uświęca, czyli poświęca, a ostatecznie, jako Król, zupełnie wyzwoli wiernych spod panowania grzechu i śmierci, do chwalebnego udziału w Jego Królestwie; ponieważ „Bóg i nas wzbudzi [z umarłych] przez Jezusa”. Alleluja! Co za Zbawca! Zaprawdę On jest w stanie i chce w najwyższym stopniu zbawić wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga. (R 3279)

      Bóg wyznaczył Jezusa do zaspokajania naszej każdej potrzeby. Jezus jest naszą Mądrością w nauczaniu nas zupełnej rady Bożej. Jest naszą Sprawiedliwością w przypisywaniu nam Swojej zasługi i umożliwianiu praktykowania sprawiedliwości. Jest naszym Uświęceniem poprzez umożliwianie nam poświęcenia naszej ludzkiej natury na śmierć i pełnego wykonania tego poświęcenia, umożliwiając nam wzrost w każdej dobrej myśli, zalecie, słowie i czynie. Jest naszym Wyzwoleniem w umożliwianiu nam osiągnięcia zwycięstwa nad naszymi wszystkimi duchowymi wrogami, przez pomoc w stosowaniu przezwyciężającej wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa. Ostatecznie, jeśli będziemy wierni, przez wzbudzenie nas z umarłych da nam zwycięstwo nad śmiercią i grobem. Alleluja! Co za Zbawca!

      Równoległe cytaty: Jer. 9:23,24; Mat. 23:8,10; 1 Kor. 1:18-29; Kol. 3:2; Rzym. 3:21-26; 4:20-25; 5:1; 10:3-14; Jana 17:17-19; Dz.26:17,18; 1 Kor. 1:2; Efez. 5:25-27; Żyd. 2:11; Rzym. 11:26; Łuk. 4:18; Mat. 6:13; Rzym. 7:24,25; 2 Tym. 4:18; Żyd. 2:15.

      Pieśni: 96, 139, 167, 170, 240, 15, 178.
      Wiersze brzasku: (248) Wybawienie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5506
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jak w tym tygodniu przyjmowałem(am) Jezusa jako swego Nauczyciela, Usprawiedliwiciela, Uświęciciela i Wyzwoliciela? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Co z tego wynikło?

<<<wczoraj jutro>>>