18 września

Manna

Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie – 2 Moj. 33:14

      Bóg jest zawsze obecny ze Swym ludem. On zawsze myśli o nas, czuwa nad naszymi sprawami, strzeże w niebezpieczeństwie, zaopatruje w rzeczy duchowe i doczesne, czyta nasze serce, dostrzega każdy odruch pełnego miłości oddania dla Niego, dla naszej karności i oczyszczenia kształtuje wpływy wokół nas oraz słyszy najsłabsze wołanie o pomoc, współczucie lub społeczność z Nim. On nigdy nie przestaje czuwać, nawet na chwilę, czy wzywamy Go podczas pracowitych dni, czy w czasie cichej nocy. Jak błogosławiona jest świadomość takiej stałej wierności! Żadne prawdziwe dziecko Boże nie jest pozbawione tego dowodu synostwa. (R 3250)

      Oblicze Pańskie przedstawia Jego łaskę. Jego niełaska dla rodzaju ludzkiego pokazana jest przez odwrócenie się przez Niego od ludzkości. Gdy łaska Pana powróci do człowieka, Jego oblicze będzie promieniowało uprzejmością, uzdrowieniem i błogosławieństwem. Obecnie Pan udziela łaski Swemu ludowi, jako jego szczególnego działu. Bez względu na nasze inne braki, jej posiadanie czyni nas niezmiernie bogatymi. Jego łaska gwarantuje, że pokonamy naszych duchowych nieprzyjaciół, a po zwycięstwie będziemy błogosławieni kananejskim odpoczynkiem wiecznego pokoju, Boskim ideałem prawdziwego odpoczynku od grzechu, błędu, samolubstwa i światowości – w mądrości, sprawiedliwości, miłości, mocy i myśleniu o Królestwie.

      Równoległe cytaty: Ps. 5:13 [Ps. 5:12]; 11:7; 41:12,13; 102:14; Przyp. 16:7; Ezech. 39:29; Łuk. 2:52; Jana 14:16-23; Dz. 10:35; Efez. 1:6; Żyd. 4:14-16; 1 Piotra 2:9.

      Pieśni: 46, 283, 235, 68, 244, 94, 179.
      Wiersze brzasku: (55) Doskonała ufność.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5387
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie doświadczenia Boskiej łaski i odpocznienia w Nim miałem(am) w tym tygodniu? Co musiałem(am) uczynić, by je otrzymać? Jak je wykorzystałem(am)?

<<<wczoraj jutro>>>