16 września

Manna

Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan będzie błogosławił ludowi swemu pokojem – Ps. 29:11

      Jeżeli przechodzisz próby i pokusy, które jesteś w stanie pokonać, a które w twym charakterze wyrabiają cierpliwość, doświadczenie, braterską uprzejmość, współczucie i miłość, ciesz się i zanoś dziękczynną modlitwę, oceniając Boskie miłosierdzie i pomoc. Jeśli twoje próby wydają się być cięższe, niż możesz znieść, i mogłyby cię zniszczyć, skieruj sprawę do wielkiego Nosiciela brzemion, poproś Go o pomoc w niesieniu tego, co może przynieść ci dobro, oraz o uwolnienie od tego wszystkiego, co nie może przynieść ci dobra, lecz mogłoby ci zaszkodzić. (R 2004)

      Moc, jaką Pan daje Swemu ludowi, jest siłą duchową, siłą charakteru, dzięki której lud Pana we wszystkich okolicznościach może czynić Jego wolę. Naprawdę chwalebna jest ta siła. Środkiem jej udzielania jest Słowo Boże, odpowiednie do naszych opatrznościowych sytuacji. Im silniejszy staje się lud Boży, tym bardziej błogosławiony jest zapewnieniem, które udziela i pomnaża pokój. Jak rzeka, której szerokość i głębokość rośnie w miarę, jak łączą się z nią inne potoki, tak pokój ludu Bożego – dzięki powiększaniu się Boskich darów – staje się głębszy, szerszy i pełniejszy. Błogosławiony lud, który Jehowę ma za swego Boga!

      Równoległe cytaty: Ijoba 34:9; Ps. 18:3,36; Izaj. 26:3,12; 27:5; 28:12; Efez. 1:19; 3:7,16; Kol. 1:29; 2:12; Filip. 4:7,9; Mat. 11:28-30; Jana 14:1,27; Rzym. 5:1; Kol. 3:15

      Pieśni: 1, 249, 244, 266, 252, 93, 164.
      Wiersze brzasku: (189) Zupełny pokój.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4817
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy Bóg błogosławił mi w tym tygodniu mocą i pokojem? Jak? Przez co? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>