14 września

Manna

Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie uczciwe, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Bo to jest łaska, jeśli ktoś z powodu sumienia przed Bogiem znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie – 1 Piotra 2:12,19

      Mogą o nas krążyć złe pogłoski i obmowy, ale wszyscy, którzy nas znają i mają z nami do czynienia, powinni na podstawie doświadczenia przekonać się o naszej lojalności wobec zasad, o naszych wysiłkach, by słowa naszych ust, rozmyślania naszego serca oraz nasze postępowanie podobały się Panu, a także przynosiły zaszczyt Jego imieniu i sprawie, by Bóg mógł być uwielbiony przez Chrystusa, do którego na zawsze należy chwała i Królestwo. (R 3246)

      Lud Pana jest często niesłusznie obmawiany. Powinien więc nieustannie dbać o to, by swym życiem nie zasłużyć na naganę. Jeśli jednak jest ganiony, niech nie ustaje w prawym postępowaniu, niech nadal postępuje szlachetnie, będąc pewien, że nawet jeśli teraz nie uda mu się błogosławić innych swymi dobrymi uczynkami, to w Dniu Chrystusowym, gdy ludzie będą mieli możliwość zbawienia, przypomną sobie te dobre uczynki i otrzymają z tego błogosławieństwo, co przyczyni się do Boskiej chwały. Nasienie, choć bardzo opóźnione w kiełkowaniu, wyda wtedy obfity plon. Dlatego dziękujmy Bogu za przywilej cierpienia zła z powodu czynienia przez nas dobra.

      Równoległe cytaty: 2 Kor. 8:21; Rzym. 12:17; Filip. 4:8; Neh. 5:9; 1 Piotra 2:15; 3:13-18; Mat. 5:16; Jana 13:34,35; 1 Piotra 2:20-24; Rzym. 8:17-19; 2 Tym. 2:10-12; Żyd. 13:10-14.

      Pieśni: 299, 134, 208, 224, 302, 315, 325.
      Wiersze brzasku: (277) Deszczowy dzień.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5116
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy byłem(am) źle traktowany(a) w tym tygodniu? Jak to znosiłem(am)? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>