13 września

Manna

Oto jaka rzecz dobra i jaka wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają – Ps. 133:1

      Jak nasz Pan, starajmy się być czynicielami pokoju i pozostawać ze wszystkimi braćmi w jedności ducha, w związkach pokoju. Niech nasza aktywność, nasza wojowniczość itp. będą skierowane przeciwko wielkiemu przeciwnikowi i wszelkim uczynkom grzechu, łącznie z tymi w naszych członkach, w naszych własnym upadłym ciele. My oraz wszyscy bracia znajdziemy w ten sposób wystarczające zajęcie dla każdego wojowniczego elementu naszej natury, w sposób podobający się Panu, jak również zatrudnienie dla każdej miłującej i pomocnej cechy, jaką posiadamy, we wzajemnym budowaniu się i czynieniu, odpowiednio do sposobności, dobra wszystkim ludziom, a szczególnie domownikom wiary. (R 3245)

      Bracia w tym tekście nie są braćmi cielesnymi, ale duchowymi, czego dowodzi następny werset, wskazując, iż są antytypem Aarona. Wspomniana tu jedność jest tą samą jednością, o którą modlił się nasz Pan, by wszyscy byli jedno, tak jak Ojciec i Syn stanowią jedno. Jedność ta nie jest oczywiście jednością osoby ani istoty, lecz jednością wiary, nadziei, miłości i celu, dla jednego Ojca, pod jednym Panem i w jednym chrzcie. Dobra i wdzięczna jest ta jedność. Żaden ziemski związek nie może się z nią równać. Obyśmy mogli się nią cieszyć teraz, w trakcie jej rozwijania, oraz przez całą wieczność, w jej błogosławionym urzeczywistnieniu.

      Równoległe cytaty: Ps. 55:14; 119:63; Am. 3:3; Mal. 3:16; Mat. 18:20; 20:25-28; 23:8; Łuk. 22:32; 24:13-15; Jana 13:34; 17:11,21-23; Dz. 1:14; 2:1,42,44-47; Rzym. 15:1-7; 1 Kor. 1:10; 10:16,17; 12:12,13; Gal. 2:9; 6:2,10; Efez. 2:14-22; 5:2,19,30; Filip. 1:3,5,27; 2:1,2; Kol. 2:2; 1 Tes. 4:18; Żyd. 10:24,25; 13:1; Jak. 5:16; 1 Piotra 2:17; 3:8,9; 1 Jana 3:14; 4:7,11-13.

      Pieśni: 23, 6, 94, 326, 95, 322, 170.
      Wiersze brzasku: (86) W moim imieniu.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5229
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu doświadczyłem(am) prawdziwości tego tekstu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>