1 września

Manna

I rzekł do niego Pan: Idź, albowiem mi ten jest naczyniem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i przed synów Izraela – Dzieje 9:15

      Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca; opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z Boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu – nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. (R 3218)

      Zastosowana tu figura jest pełna wyrazu. Tak jak naczynie używane jest do przekazywania drugim pewnych błogosławieństw, tak słudzy Boga są narzędziami służącymi do przekazywania drugim błogosławieństw Pana. Ponieważ do przekazania największych błogosławieństw używa się naczynia najwyższej jakości, Paweł, pod każdym względem najlepsze naczynie, został użyty przez Pana do przekazania najbogatszych błogosławieństw prawdy, jakie kiedykolwiek zostały udzielone przez Wszechmocnego. Usługując Żydom, poganom, a nawet królom, pozostawił stałe błogosławieństwo, którego słodka woń przenika aż do naszych czasów. Jego służba była najbardziej owocna. Jak Paweł, powinniśmy starać się być naczyniami najwyższej jakości.

      Równoległe cytaty: Dz. 13:2; 22:21; 25:22,23; 26:1,17; Rzym. 1:1,5; 12:6-8; 1 Kor. 15:10; Gal. 1:15; 2:7,8; Efez. 3:7,8; 1 Tym. 2:7; 2 Tym. 1:11.

      Pieśni: 44, 70, 116, 164, 210, 260, 309.
      Wiersze brzasku: (153) Pragnienie mego serca.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 2823
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu dawałem(am) świadectwo prawdzie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>