4 stycznia

Manna

Oczekuj Pana, bądź mężny, a on wzmocni serce twoje; przeto oczekuj Pana – Ps. 27:14

      Czas jest ważnym elementem we wszystkich planach Boga. Nie bądźmy więc zawiedzeni, gdy zostajemy poddani próbie wytrwałości i długo czekamy na błogosławieństwa, których pragniemy. Bóg potrzebował czasu, by stworzyć świat i przygotować go do zamieszkania przez ludzi; potrzebował czasu, by udzielić światu potrzebnego doświadczenia ze złem; by przygotować przyjście Chrystusa jako Odkupiciela świata; by przygotować Kościół i resztę Swego ludu Wieku Ewangelii do udziału w Jego chwalebnym panowaniu. Czas jest też potrzebny, by kształtować i regulować osobiste sprawy Jego ludu. Bóg nie zapomina, chociaż odpowiedzi na nasze modlitwy zdają się długo nie nadchodzić. Ten, który zauważa padającego wróbla i liczy poszczególne włosy na naszej głowie, nie jest obojętny na najsłabsze wołanie ani na najdrobniejszą potrzebę Swego najpokorniejszego dziecka. (R 1759)

      Opatrzność Boga wobec członków Jego ludu dozwala na liczne opóźnienia w celu wypróbowania ich cierpliwości. Ci, którzy wytrwają w tych próbach z odwagą w sercu, staną się dzięki nim silni w Panu. Dlatego oczekują na Pana w różnych okolicznościach życia – pewni, że Ten, który jest za nimi, objawi to w czasie każdej potrzeby pojawiającej się w ich życiu.

      Równoległe cytaty: Jer. 14:22; Ps. 25:3,5,21; 39:8; 123:2; 2:2,3,6; 33:20; 37:7; Oz. 12:6; Gal. 5:5; Ps. 130:5,6; 40:2; 25:21; 69:4; Micheasz. 7:7; Dan. 12:12; Izaj. 40:31; 64:4.

      Pieśni: 313, 7, 92, 102, 201, 214, 318.
      Wiersze brzasku: (201) Zmęczeni, poczekajcie jeszcze trochę.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5711.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu oczekiwałem(am) na Pana? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>