30 stycznia

Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać – Łuk. 18:1

      Przychodząc do Boga, nie musimy się obawiać, że jest On zbyt zajęty sprawami większej wagi lub że nuży się, gdy zbyt często przychodzimy do Niego z drobnymi rzeczami. Aby zapewnić nas o tym, że tak nie jest, nasz Pan opowiedział przypowieść o natrętnej wdowie, która została wysłuchana z powodu swego natręctwa. Postępując w taki sam sposób, okazujemy żarliwość naszych pragnień i wiarę w to, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane, o ile nie osłabniemy na skutek braku wiary lub gorliwości, kiedy odpowiedź się opóźnia, co z konieczności często ma miejsce, ponieważ czas jest ważnym czynnikiem w całym dziele Bożym. (R 1864)

      Jakże błogie jest zapewnienie, że przywilej modlitwy jest zawsze dostępny dla dziecka Bożego! Jak chwalebne jest zapewnienie, że życzliwa nam wszechmocna Miłość zasiada na tronie! To powinno być dla nas zachętą w każdym zakłopotaniu, gdyż wszechmocna Miłość jest niezwyciężona. W jarzmie z Bogiem nigdy nie upadniemy. Nasza siła sprosta każdemu wymaganiu, a nasze zwycięstwa będą szybko następowały jedno po drugim, aż dokonamy zupełnego podboju w Chrystusie Jezusie i przez Niego.

      Równoległe cytaty: Łuk. 2:37; 11:5-13; 21:36; Mat. 15:27,28; 21:22; Jana 15:7; 16:23; Rzym. 12:12; Izaj. 62:6,7; Ps. 118:5; 2 Kor. 12:8,9; 1 Tes. 5:17; Żyd. 4:16; 1 Jana 5:14; 3:22; Jak. 1:5,6; Jer. 29:13.

      Pieśni: 239, 1, 26, 50, 56, 57, 136.
      Wiersze brzasku: (49) Ufaj w Panu.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5310.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie miałem(am) w tym tygodniu doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Co mi w nich pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>