3 stycznia

Manna

Bez przestanku się módlcie – 1 Tes. 5:17

      Bez względu na to, jakie są nasze naturalne skłonności w odniesieniu do zdecydowania i wytrwałości w modlitwie, nasze instrukcje musimy czerpać z Pisma Świętego, a pokonując naturalne upodobania, jako „małe dzieci” i jako „dzieci miłe”, musimy dostosowywać swoje poglądy oraz postępowanie do instrukcji pochodzących z góry. Dlatego wszyscy zapamiętajmy słowa: „Proście [w Moim imieniu], a otrzymacie, aby radość wasza była zupełna” (Jana 16:24). Ojciec Niebiański pomnożył zasoby miłosierdzia, błogosławieństw i opatrzności dla Swoich posłusznych i wiernych dzieci, które będą o nie prosić.    (R 2004)

      Lud Boży powinien zawsze się modlić i nie ustawać. Odpowiedź długo odkładana jest błogosławieństwem najbardziej cenionym. Dlatego nieustanne zabieganie w modlitwie o łaskę Ojca doprowadzi do pogłębienia naszej duchowości oraz urzeczywistnienia się naszych świętych pragnień.

      Równoległe cytaty: 1 Piotra 4:8; Łuk. 2:37; 11:5-13; 21:36; Rzym. 12:12; Efez. 1:15,16; 6:18; Filip. 4:6,7; Kol. 1:9; 4:2; Ps. 5:2-4; 42:9; 109:4; 116:2; Dan. 6:10; Dz. 6:4; 10:2,9; Rzym. 1:9; 1 Tes. 3:10; 1 Tym. 5:5; 2 Tym. 1:3.

      Pieśni: 35, 239, 1, 26, 48, 69, 115.
      Wiersze brzasku: (107) Nieustannie się módlcie.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5707.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z modleniem się bez przestanku? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>