29 stycznia

Początkiem mądrości jest bojaźń [cześć] Pańska – Ps. 111:10

      Jest to jedyna właściwa postawa stworzenia wobec Stwórcy, Autora naszego istnienia, Stwórcy, Zachowawcy i Pana całego wszechświata. Gdy On mówi, nasze uszy powinny ze czcią słuchać Jego głosu, a wszelkie władze wewnętrzne być gotowe wypełniać Jego rozkazy. Nasze bezpieczeństwo, szczęście i ta szlachetność charakteru, która pobudza do miłości oraz wdzięczności i która niezwłocznie i mądrze zważa na pouczenie i czyni postęp w wiedzy oraz mądrości, są przede wszystkim uzależnione od naszej najwyższej czci dla Pana. Dlatego Pan pragnie pobudzać i rozwijać w nas właściwą cześć synowską, jaka należy się Jego imieniu. (R 2002)

      Mądrość obejmuje nie tylko wiedzę, ale także praktyczne zastosowanie wiedzy do dobrych celów. Najwznioślejszymi i najlepszymi rzeczami są te, które odnoszą się do człowieka w jego właściwym stosunku do Boga i bliźniego. Jakże oczywistym jest więc to, że źródłem mądrości jest cześć dla Boga, gdyż umożliwia ona danej jednostce wejście we właściwy związek z Bogiem i człowiekiem, a także wypełnienie wynikających z tego zobowiązań.

      Równoległe cytaty: 5 Moj. 4:6; 5:29; 6:2; 10:12; Ijoba 28:28; Ps. 111:1-9; 25:8-14; Przyp. 1:7-9,21-23; 2:1-11; Kaz. 8:12; Sof. 3:7; Mal. 3:16; Mat. 11:25-30; Łuk. 1:49,50; Jana 14:15-17; Dz. 10:35.

      Pieśni: 11, 55, 83, 63, 202, 130, 176.
      Wiersze brzasku: (77) Moja ufność w Nim.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3861.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu czciłem(am) Boga? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Czy to doświadczenie przyniosło mi dobro?

<<<wczoraj jutro>>>