25 stycznia

Przeto nie troszczcie się o jutrzejszy dzień: albowiem jutrzejszy dzień troszczyć się będzie o swoje potrzeby – Mat. 6:34

      Nasz Pan zapewnia nas, że jeśli główną troską naszego serca jest służenie Jemu, krzewienie sprawiedliwości i osiągnięcie Królestwa, które Bóg obiecał tym, którzy Go miłują, nie potrzebujemy niepokoić się o przyszłość. Jako Jego uczniowie, dzień po dniu będziemy mieli wystarczającą ilość prób oraz utrapień, a starając się kroczyć wąską drogą, codziennie będziemy odczuwali potrzebę opierania się na ramieniu Pana. Każdemu dniowi wystarczy jego własne zło, a Bogu niech będą dzięki za obietnicę, iż codziennie Jego łaska będzie wystarczająca dla nas. (R 2259)

      Troski ryją bruzdy nie tylko na czole, lecz także w sercu. Serce, które w każdej potrzebie ufa w wystarczalność Boskiej opatrzności, nie tylko jest wolne od trosk, ale spoglądając z nadzieją w przyszłość, jest także pełne radości i pokoju. Posiadanie takiego serca jest zatem korzystne we wszystkich sprawach; ma ono bowiem obietnicę życia obecnego i przyszłego.

      Równoległe cytaty: Mat. 6:25-33; Ijob 39:3; Ps. 104:10,11; 147:9; Łuk. 12:24-26,31; Filip. 4:19; 1 Król. 3:13; Ps. 34:10; 37:25; Rzym. 8:32; Ps. 127:2; Mat. 13:22; Łuk. 21:34; 1 Kor. 7:32,33; Filip. 4:6; 2 Tym. 2:4; Ps. 37:5; 55:23; Jer. 17:7,8; Żyd. 13:5.

      Pieśni: 56, 307, 93, 106, 63, 313, 328.
      Wiersze brzasku: (144) Wystarczająca siła.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5508.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą powyższego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik?

<<<wczoraj jutro>>>