22 stycznia

Wzmacniajcie się (a posili Bóg serca wasze) wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu – Ps. 31:25 [Ps. 31:24]

      Wygląda na to, że przeciwnik czasami usiłuje zniechęcać nas przez nasuwanie myśli, że próby oraz trudy „wąskiej drogi” ofiary i tak okażą się daremne i że równie dobrze możemy się wycofać. Jak powinniśmy wtedy postąpić? Powinniśmy pójść za przykładem naszego Pana i szukać oblicza Ojca, pragnąc dowiedzieć się, czy nasza relacja z Nim jest właściwa; szukając zapewnień, że chociaż świat nas nienawidzi i kłamliwie mówi o nas wszelkie zło, wciąż cieszymy się Jego aprobatą; pragnąc nowych upewnień, że nasza przyszłość jest pewna, że Pan da nam udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych – do życia wiecznego. (R 2773)

      Mający nadzieję w Panu to ci, którzy polegają na Jego Słowie i opatrzności. Skoro Bóg jest po ich stronie, mogą być spokojni bez względu na to, jak trapiącymi są okoliczności ich życia, świadomi, że wszystkie one muszą działać w kierunku wzmocnienia ich charakteru w podobieństwie do Chrystusa. Niech te rozważania zachęcą i wzmocnią ich w każdym dobrym słowie i uczynku, by wszystkie one były przyjemne w oczach Tego, który tak życzliwie im błogosławi.

      Równoległe cytaty: 5 Moj. 31:23; Joz. 1:5-9; 1 Kron. 22:13; 2 Kron. 15:7; 19:11; 32:7,8; Ps. 25; 27; 31:24; Ezech. 2:6; 3:9; Jana 16:33; Rzym. 8:35-39; 1 Kor. 16:13; Efez. 1:19; 3:16; 6:10; Kol. 1:11; 2 Tym. 1:7.

      Pieśni: 110, 137, 183, 197, 200, 273, 313.
      Wiersze brzasku: (279) Boże kowadło.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5329.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu zostałem(am) zachęcony(a) i wzmocniony(a)? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>