18 stycznia

Manna

W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący – Rzym. 12:11

      Niech wszyscy, którzy pragną skutecznie biec w zawodach, zwracają baczną uwagę na swoją gorliwość i aktywność w służbie Panu. Jeśli zagrzebiemy jeden lub więcej naszych talentów pod ciężarem światowych trosk i obciążeń, których można uniknąć lub je usunąć; jeśli nasze talenty zagrzebiemy pod światową ambicją, swoją lub rodziny – czy to przez marnowanie poświęconego czasu na naukę, filozofię, muzykę, sztukę, interesy, politykę, przyjemności, czy przez folgowanie pysze i dogadzanie upodobaniom – ostatecznie, jako niewierni słudzy, zostaniemy wrzuceni w ciemności zewnętrzne. (R 1281)

      Aktywność w codziennych sprawach, szczególnie w służbie Panu, jest niezbędna do osiągnięcia powodzenia. Kiedy do aktywności dodamy gorliwego ducha pałającego entuzjazmem, warunki powodzenia zostaną jeszcze lepiej spełnione. A gdy ta aktywność i gorliwość zostaną oddane Panu pod kierunkiem mądrości, przyniosą wielką korzyść Jego sprawie, a osoba przejawiająca te zalety osiągnie wysoki stopień rozwoju.

      Równoległe cytaty: 1 Kron. 29:17; 2 Kron. 15:15; Ezdr. 7:23; Ps. 42:2,3; 119:139; Kaz. 9:10; Izaj. 62:6,7; Jana 9:4; 1 Kor. 13:3; 14:12; 2 Kor. 4:8-10,13,16-18; 9:2; Gal. 4:18; Kol. 3:22-24; Tyt. 2:14; Judy 3; Obj. 3:19.

      Pieśni: 277, 20, 13, 266, 272, 208, 78.
      Wiersze brzasku: (266) Zegar naszego życia.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5334.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(łam) gorliwy(a)? W czym? Jakie były wyniki?

<<<wczoraj jutro>>>