15 stycznia

Manna

Czego Pan żąda od ciebie: tylko abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem twoim – Micheasza. 6:8

      Wszyscy przyznają, że wymagania te są bardzo rozsądne. Oczywiste jest, że Bóg nie może wymagać mniej od tych, których przygotowuje do przyszłego sądzenia świata. Trzy zalety wymienione przez Proroka zawierają się w jednym słowie: miłość. Miłość wymaga, abyśmy sprawiedliwie postępowali wobec bliźnich, braci, rodzin i siebie samych; abyśmy starali się rozwijać w sobie uznawanie praw drugich – ich praw fizycznych, moralnych, intelektualnych, jak również ich wolności; uznając je, w żadnym znaczeniu tego słowa nie powinniśmy ich ograniczać ani odmawiać. (R 3020)

      Istotą obowiązku chrześcijanina jest wypełnianie prawa miłości wobec Boga i człowieka. Oddawanie każdemu człowiekowi tego, co mu się należy, okazywanie współczującej miłości słabym, nieszczęśliwym i cierpiącym oraz głębokie ocenienie Boskiego charakteru, oparte na znajomości swoich własnych słabości i ograniczeń w kontraście z Boską doskonałością, są kluczowymi elementami właściwego postępowania wobec Boga i człowieka.

      Równoległe cytaty: Mat. 22:36-40; 5 Moj. 10:12; Ps. 41:2; Mar. 11:25,26; Efez. 4:32; Kol. 2:13; 5 Moj. 5:33; Mat. 11:29; Jana 13:4-17; Filip. 2:5-8; 1 Piotra 5:5,6; 1 Jana 1:7.

      Pieśni: 1, 198, 267, 95, 13, 196, 20.
      Wiersze brzasku: (82) Noszenie Bożych brzemion.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5407.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu postępowałem(am) sprawiedliwie, miłosiernie i pokornie? Co mnie do tego pobudzało? Co z tego wynikło?

<<<wczoraj jutro>>>