11 stycznia

Słowo Boże jest w sercu moim jak ogień pałający, zamknięty w kościach moich, który usiłowałem zatrzymać, ale nie mogłem – Jer. 20:9

      My, którzy mamy przywilej pozostawania w łasce, błogosławieństwie i oświeceniu, oddajmy Panu chwałę i zadbajmy o to, by miłe usposobienie Jana, jego energia i gorliwość przejawiały się w nas. Pamiętajmy również, że chociaż jest on nazywany umiłowanym uczniem, z powodu impulsywnej gorliwości on sam i jego brat zostali nazwani Boanerges, synowie gromu. Bądźmy pełni energii, pełni poświęcenia pobudzanego przez miłość, abyśmy wielbili Pana w swoim ciele i duchu, które należą do Niego. (R 2806)

      Ponieważ chrześcijanin wierzy z silnym przekonaniem, dlatego też mówi. Powstrzymanie się od opowiadania Słowa Bożego jest dla niego rzeczą równie niemożliwą, jak zatrzymanie wód Niagary przed przepłynięciem wodospadu. Ci, którzy nie przyjmują prawdy z miłości do niej, mogą wstrzymywać się od jej głoszenia, i często czynią to bez powodu; natomiast ci, którzy miłują Boskie świadectwa, chcą i muszą opowiadać o Jego łasce we wszystkich stosownych okolicznościach.

      Równoległe cytaty: Jak. 1:21-23; 1 Piotra 2:2; Żyd. 4:12; 2 Tym. 2:15; Joz. 1:8; 1 Kron. 16:15; Ijoba 23:12; Ps. 19:8-12; 40:9; 119:14-20,46,54,93,97, 111,143,157-167,172; Kaz. 4:17 [Kaz. 4:16]; Izaj. 55:10,11; Ezdr. 7:10; Mal. 2:6,7; Łuk. 12:42-44; Dz. 4:20,31; 20:22-24; 1 Kor. 9:16-23; 2 Kor. 6:3-7.

      Pieśni: 260, 70, 116, 164, 210, 275, 309.
      Wiersze brzasku: (243) Oczyśćcie drogę.
      Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5489.
      Wiersze na każdy dzień

      Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) gorliwy(a) w głoszeniu Słowa? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

<<<wczoraj jutro>>>